Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery
 
   
Contact Us

Anjuman-I-Islam’s Abdul Azim Khatkhatay English Secondary School

Address :

Plot No.15, Sector-10A, Vashi Navi Mumbai 400703.

Tel.No- 00-91-22-27891040

Email: sec@anjumanaakvashi.com / anjumanaak_vashi@yahoo.com

 

Birthday Wishes


(23 April 2021)

  •  Shaikh Ali Akbar Gulam Hassan
  •  Shaikh Sahil Mohammed Abrar
  •  Shaikh Mohammed Bilal Mohammed Dildar
  •  Shaikh Gulam Nabi Mohammed Jafar
  •  Ansari Arshad Istekhar
Anjuman-I-Islam's Abdul Azim Khatkhatay English Secondary School © 2018-19 All rights reserved.
Educational Managed Services by CampusOne, Aspire